aviator_turnir

IGRAJ BET 50 RSD U IGRI AVIATOR

OSTVARI NAJVEĆI DOBITAK I OSVOJI IPHONE 13 ili 14!

Prva dva korisnika koja na kraju takmičenja (utorak 31.01. u 00:01h) budu imali najveći dobitak u jednoj rundi, sa ulogom 50 RSD, osvojiće nagradu.

Priređivač igara na sreću Alphapex doo Beograd, preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Uprava za igre na sreću broj 424-01-00022/2020-02 od 30. Aprila 2020. godine (u daljem tekstu „Priređivač”), organizuje promotivno takmičenje (u daljem tekstu „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu www.oktagonbet.com sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu „korisnik”).

Ovim Pravilima se utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), shodno čl2. st.2 predmetnog Zakona.

Pravila Turnira:

 • Turnir počinje 27.01.2023. u 00.01h i završava se 31.01.2023. u 00.01h.
 • Igra koja učestvuje u turniru je AVIATOR provajdera SPRIBE
 • U turniru učestvuje SAMO BET 50 RSD
 • U obračun poena ulaze samo uplate za pravi novac.
 • Nagrade su raspoređene na sledeći način:
1. mestoIPHONE 14
2. mestoIPHONE 13
 • Kriterijum za obračun poena je: Najveći pojedinačni dobitak sa ulogom od 50 RSD, iz svih odigranih rundi u toku trajanja turnira.

Primer: 

Odigrali ste rundu sa ulogom od 50 RSD i dobili 5000 RSD, u tom slučaju dobijate 5000 poena. Poeni se automatski unose u turnir tabelu na stranici “TURNIRI” pomoću koje možete pratiti Vašu trenutnu poziciju na takmičenju.

 • Prva dva korisnika koja na kraju takmičenja (utorak 31.01. u 00.01h) budu imali najveći dobitak u jednoj rundi u toku trajanja turnira osvojiće nagradu.
 • Nakon završetka takmičenja pobednici će biti obavešteni o načinu preuzimanja nagrada.
 • U slučaju sumnji na prevaru ili zloupotrebu pravila aktuelne promocije, tehničkih problema, kao i faktora koji su van nadležnosti organizatora, a mogu uticati na pravilno funkcionisanje promocije, organizator zadržava pravo oduzimanja sredstava, kao i svih eventualnih dobitaka proisteklih iz igre gde postoji osnovana sumnja na zloupotrebu pravila promocije.
 • OktagonBet kao organizator zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili u potpunosti prekine ili promeni aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.
 • OktagonBet pri dodeli nagrada zahteva da nalog bude verifikovan
 • Korisnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre.